... let's make it cool

Reference

Vybrané realizované projekty

Datové Centrum O2 Praha Chodov

Chlazení datových sálů a rozvoden  řešeno 78 přesnými klimatizačními jednotkami systému Stulz GE s nepřímým freecoolingem (volným chlazením), instalovaný chladící výkon 3,9 MW. Vyhodnoceno jako datové centrum s nejlepší energetickou účinností (PUE) v rámci Telefonica O2, oceněno Ministrerstvem životního prostředí ČR jako stavba s ekologickým přínosem.

Datové centrum Nagano

Chlazení datového centra duálními klimatizačními jednotkami STULZ umožňujícími provoz jak s centrálním zdrojem chladu (chiller s freecoolingem), tak autonomním kompresorovým chlazením s odvodem tepla přes vzduchem chlazený kondenzátor. Instalovaný chladící výkon 3,4 MW.

Siemens Healthcare s.r.o.

Dodávka a montáž přesných chillerů STULZ CyberCool CSI (chladící výkony  40 – 60 kW) s oddělenými kondenzátory pro chlazení technologie magnetických rezonancí Siemens (v 6 nemocnicích  po celé ČR).

Úřad vlády České republiky

Rekonstrukce vzduchotechniky a klimatizace v hlavním jednacím sále a přilehlých reprezentativních prostorách Úřadu vlády ČR. Kompletní dodávka a instalace nových VZT jednotek, 80kW vnitřního zdroje chladu STULZ s odděleným kondenzátorem, nových FCU jednotek, regulačního systému a zejména unikátního systému distribuce vzduchu v hlavním sále soustavami stavitelných dýz v historickém designu.

Fyzikální ústav AVČR

Laboratoř elektronové nanolitografie – komplexní řešení vestavby čistých prostor do stávajícího objektu,  celkem 190 m2, validace na třídu čistoty 100, laminární proudění, tolerance teploty +/-0,5 °C, tolerance relativní vlhkosti +/- 5 %.

Ústav experimentální botaniky AVČR

Přesná klimatizace místností konfokálních mikroskopů, čistý prostor s tolerancí teploty +/- 1 °C a relativní vlhkosti +/-5 %.

Datové centrum ČD Telematika

Chlazení datového centra systémem STULZ dynamic freecooling s využitím klimatizačních jednotek STULZ GE. Jedná se o energeticky nejúčinnější systém nepřímého freecoolingu. Celkový instalovaný chladící výkon 900 kW.

Datové centrum O2 TKB Hradec Králové

Chlazení datových sálů 32 klimatizačními jednotkami STULZ GE s nepřímým freecoolingem, Celkový instalovaný chladící výkon 1,6 MW.

Datové centrum ČNB

Kompletní dodávka infrastruktury datového centra včetně stavební části a rozvaděčů Rack. Pro chlazení jsou použity dvě klimatizační jednotky s nepřímým freecoolingem vzduch/vzduch řešeným tepelnými trubicemi. Instalovaný chladící výkon 150 kW,

Datové centrum CeColo v Praze

Dodávka High-end chileru STULZ ESO 6002 ASF-X s freecoolingem  a v tichém provedení  pro posílení zdroje chladu datového centra CeColo v Praze.  Max chladící výkon až 650 kW, optimalizováno na vysokou energetickou účinnost  EER a účinnost freecoolingu.  Jeden z energeticky nejúspornějších chillerů instalovaných v ČR.

Jaderná elektrárna Dukovany

Dodávka a montáž 19 ks přesných klimatizačních jednotek STULZ s celkovým chladícím výkonem 500 kW pro zajištění chlazení datového centra, technologických a operačních místností 4 bloků Jaderné elektrárny Dukovany.

Atrium Flóra a.s.

Obnova zdroje chladu obchodního centra Flora, Praha 3. Dodávka a montáž chilleru s 1150 kW chladícího výkonu vč. výměny chladící věže, realizace za provozu chladícího systému.

Řízení letového provozu

Chlazení zabezpečovacích technologií v lokalitách Ostrava–Mošnov, Brno–Slatina, Praha–Ruzyně, Karlovy Vary.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Dodávka a montáž dvou VRV systémů Daikin s 37 vnitřními jednotkami  v nástěnném provedení o celkovém chladícím výkonu 67kW, která byla při rekonstrukci interního pavilonu. Dále byly klimatizovány ordinace, speciální vyšetřovny a lůžkové části v dalších pavilonech.

NVision Votice

VZT a přesná klimatizace 1600 m2 výrobních prostor pro mikroelektroniku. Řešeno jako čisté prostory s validací na třídu 100 000. Instalováno 300 kW ch. v. s možností  energetických úspor volným chlazením systémem STULZ GE a ultrazvukovým zvlhčováním.

Datové centrum CeColo Praha

Dodávka přesných klimatizačních jednotek STULZ pro 3 datové sály. Instalovaný chladící výkon 2 MW. Optimalizováno na energetickou účinnost a nízké provozní náklady.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Chlazení administrativní budovy ministerstva v objektu Na Františku sedmi VRV systémy LG Electronics o celkovém chladícím výkonu 276 kW s vnitřními jednotkami v nástěnném a podstropním provedení pro 84 kanceláří. Dále dodávka a montáž  vzduchotechniky a komfortní klimatizace pro chlazení zasedacího sálu, serverovny, kantýny a rozvodny STA.

Kapsch CarrierCom s.r.o.

Kapsch CarrierCom s.r.o. – chlazení  základnových stanic  s technologiemi GSM-R pro železniční  koridory společnosti  České dráhy a.s. cca 180 ks kompaktními klimatizacemi STULZ Cosmotec  o chladícím výkonu 4,1kW .

Lokality CETIN

Lokality infrastruktury CETIN/O2  Praha, Brno, Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Písek, Příbram, Rokycany – celkem instalováno cca 150 ks přesných klimatizačních jednotek STULZ o souhrnném chladícím výkonu cca 5 MW.

Státní tiskárna cenin – rekonstrukce zdrojů chladu na lokalitě Růžová

Dodávka a montáž dvou zdrojů chladu FELZER s oddělenými kondenzátory včetně ekologické likvidace původních zařízení, výměny hydraulických rozvodů strojovny VZT, stavebních prací, elektro instalace, úprav ocelových konstrukcí a kompletní výměny MaR. Celkový chladicí výkon obou zdrojů chladu je 800 kW.

Datové centrum Master Internet Praha

Chlazení datového centra klimatizačními jednotkami STULZ GE – systémem s nepřímým freecoolingem. Celkový instalovaný chladící výkon 500 kW.

Fyzikální ústav AV ČR

Rekonstrukce zdroje chladu pro laboratorní technologie. 2x přesný chiller STULZ CSI 661 GE ve vnitřním provedení  s freecoolingem, včetně drycooleru a strojovny rozvodu chlazené vody do objektu. Instalovaný chladící výkon 135 kW.

EATON Elektrotechnika s.r.o.

Chlazení hlavní administrativní budovy a její nástavby dvěma VRV systémy LG Electronics o celkovém chladícím výkonu  2x 44,8kW (30 vnitřních jednotek) včetně zajištění následné pravidelné údržby, záručního a pozáručního servisu.

TELEHOUSE – servisní středisko operátorů

Dodávka High-end chileru STULZ CSO 2802 ASF s freecoolingem, který slouží jako zdroj chladu pro osm jednotek přesné klimatizace umístěných ve dvou telefonních ústřednách.  Max chladící výkon 298,7 kW, optimalizováno na vysokou energetickou účinnost  EER a účinnost freecoolingu.  Jeden z energeticky nejúspornějších chillerů se scroll kompresory instalovaných v ČR.

Ústřední telekomunikační budova Praha

Výměna zdroje chladu, chiller STULZ o chladícím výkonu 770 kW.

Raiffeisen stavební spořitelna

Serverovny v objektu GŘ, mezirackové klimatizační jednotky STULZ, instalovaný chladící výkon 150 kW.

Budova City Point Praha 4 – Pankrác

Posílení zdroje chladu o 180 kW, pro úsporu elektrické energie a snížení provozních nákladů je chiller ve verzi s volným chlazením  (freecoolingem).

Vážený uživateli, tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Více informací o cookies