... let's make it cool

Split a MultiSplit jednotky

Split systém

Skládá se z vnitřní a venkovní jednotky, které jsou vzájemně propojeny potrubím chladiva (tepelně izolované měděné potrubí). Vnitřní jednotka obsahuje výparník, ventilátor, škrtící ventil a čidlo teploty – v uzavřeném výparníku dochází k vypařování kapalného chladiva, čímž je mu odebíráno teplo. Vzduch, který je v místnosti přes filtr nasáván, proudí přes tento chladný výparník a ochlazený je vyfukován výdechovou klapkou zpět do místnosti. Vnější jednotka obsahuje kompresor a kondenzátor s ventilátorem – plynné chladivo vypařené ve výparníku vnitřní jednotky je nasáváno potrubím chladiva do vnější jednotky, kde je kompresorem stlačováno, a poté prochází kondenzátorem. Kondenzátor je ochlazován venkovním vzduchem pomocí ventilátoru čímž dochází k opětovnému zkapalnění chladiva. Kapalné chladivo je opět přiváděno potrubím chladiva do vnitřní jednotky, a tímto je oběh chladiva v chladícím okruhu uzavřen.

Multi Split systém

Je principiálně obdobný Split systému, pouze umožňuje připojení dvou až pěti vnitřních jednotek na jednu společnou jednotku vnější.

Modely s tepelným čerpadlem

Mohou pracovat v režimu chlazení i topení. V režimu topení je teplo získáváno z vnějšího vzduchu, a to i při nižší teplotě venkovní než vnitřní. Protože tato zařízení pracují na principu tepelného čerpadla (funkce výparníku a kompresoru jsou v režimu topení prohozeny), je možno získat z jedné kWh elektrické energie až 3,5 kWh tepla, čímž dochází ke značným energetickým úsporám.

Provedení

Vnitřní jednotky Split systému mohou být nejčastěji v nástěnném provedení určené:

  • k zavěšení na zeď s výfukem vzduchu dolů a dopředu,
  • v podstropním provedení k zavěšení na konstrukci stropu,
  • v parapetním provedení k upevnění na zeď nad podlahu s výfukem vzduchu nahoru a dopředu,
  • v kazetovém provedení určené k zabudování do podhledu
  • nebo určené k připojení na vzduchotechnické potrubí, kterým je prostřednictvím výustek zajištěna ovládacím panelem, na kterém lze nastavit požadovanou teplotu v místnosti, otáčky ventilátoru, případně další parametry.

 

Vážený uživateli, tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Více informací o cookies