... let's make it cool

Co je nutno brát v úvahu

Otázka „Jakou klimatizaci si mám vybrat?“ je snad tou, na kterou odpovídáme nejčastěji. Odpověď nebývá tak jednoduchá a v následující stati se vám budeme snažit problematiku výběru klimatizačního zařízení alespoň rámcově přiblížit.

Při výběru vhodného klimatizačního zařízení je nutno brát v úvahu zejména následující faktory:

Pro jaký prostor bude klimatizační zařízení sloužit

 • Pro klimatizování obytné místnosti nebo kanceláře je vhodné použít Split systém, popřípadě mobilní klimatizační jednotku, pro kanceláře je z úsporných důvodů možno zvážit i instalaci okenního klimatizátoru.
 • Pro místnost, kde je hlavním zdrojem tepla výpočetní, telekomunikační nebo jiná technologie je nejvhodnější použít jednoho nebo více Split systémů o chladícím výkonu odpovídajícím celkové tepelné zátěži místnosti. Je třeba zvážit, zda je tato zátěž tak veliká, že bude nutno použít chladící zařízení i v zimním období, pak je nutno volit vnější jednotky s úpravou pro provoz při nízkých teplotách (většinou do – 15 °C). Pro větší sály při požadavku větší přesnosti regulace teploty, a případě při požadavku na dodržení určitých hodnot regulace teploty vlhkosti vzduchu, je vhodné použít zařízení přesné klimatizace, které je pro tento účel speciálně konstruováno. Zásadně se nedoporučuje používat k chlazení technologie mobilní klimatizační jednotky, neboť zpravidla nedostačují chladícím výkonem a nejsou určeny pro nepřetržitý provoz. Jejich životnost nebývá v těchto aplikacích vskutku dlouhá.
 • Pro restaurace a jiné provozovny, kde dochází k shromažďování osob nebo vývinu škodlivin, je nutno klimatizaci řešit současně s větracím systémem zajišťujícím přinejmenším hygienicky nezbytnou výměnu vzduchu.
 • Pro administrativní a jiné budovy, kde se uvažuje o klimatizování většího počtu místností (více než 5), je třeba uvážit možnost instalace zařízení zajišťující tepelnou pohodu v celé budově (např. VRV systému) místo samostatných zařízení pro každou místnost.

Jaký má být výkon zařízení

Potřebný chladící výkon zařízení se vypočítává z vnější a vnitřní tepelné zátěže. Vnější tepelnou zátěž ovlivňují hlavně rozměry a orientace oken, jejich zastínění (žaluzie, slunolamy), kvalita zasklení a dále materiál obvodových stěn, barva fasády, druh střechy apod. Vnitřní tepelnou zátěží rozumíme produkci tepla osobami, elektrickými spotřebiči a jinou technologií v klimatizovaném prostoru. Interaktivní tabulku pro orientační stanovení výkonu chladícího zařízení naleznete dole na stránce.

Za jakých podmínek a po jakou dobu bude zařízení používáno

 • Pokud bude zařízení používáno pro chlazení místnosti pouze v letním období po několik hodin denně (např. během pracovní doby v kanceláři, nebo v obytných místnostech) je možno použít kromě Split systému i mobilní nebo okenní klimatizační jednotku.
 • Při nárocích na celodenní provoz během letního období volíme zpravidla Split systémy ve standardním provedení.
 • Nároky na nepřetržitý celoroční provoz splní pouze speciálně upravené Split systémy nebo jiná k tomuto účelu konstruovaná zařízení.
 • Pokud má zařízení sloužit i k vytápění v podzimním a jarním období, je třeba zvolit model s tepelným čerpadlem. Tepelná čerpadla mohou obvykle pracovat do venkovní teploty – 10 až – 15 °C a ušetří vám při vytápění cca 2/3 elektrické energie oproti vytápění přímotopy.

Jaké jsou požadavky na komfort a spolehlivost

 • Pro kanceláře, obytné místnosti atd. poskytují Split systémy, Multi Split systémy a VRV systémy zpravidla daleko vyšší komfort co se týče distribuce vzduchu, ovládání a zejména nižší hladiny hluku než mobilní nebo okenní klimatizační jednotky. Výhodou Split systémů, Multi Splitsystémů a VRV systémů je, že kompresor a ventilátor kondenzátoru (nejhlučnější komponenty) jsou umístěny ve vnější jednotce, a nepřispívají tudíž ke zvyšování hluku v místnosti. Naproti tomu však obvykle kladou mnohem vyšší nároky na instalaci a bývají při započtení její ceny dražší.
 • Pokud je třeba zabránit ohrožení provozu technologie vlivem výpadku klimatizačního zařízení v sálech výpočetní nebo telekomunikační technologie je důležité rozdělit potřebný chladící výkon do více zařízení tak, aby jedno fungovalo jako záložní, nebo použít víceokruhové klimatizační jednotky, kde výpadek jednoho chladícího okruhu nepřeruší chod zařízení.

Jaké jsou instalační možnosti

 • Pro kanceláře, obytné místnosti atd. poskytují Split Systémy, Multi Splitsystémy a VRV systémy zpravidla daleko vyšší komfort co se týče distribuce vzduchu, ovládání a zejména nižší hladiny hluku než, mobilní nebo okenní klimatizační jednotky. Výhodou Split systémů, Multi Splitsystémů a VRV systémů je, že kompresor a ventilátor kondenzátoru (nejhlučnější komponenty) jsou umístěny ve vnější jednotce, a nepřispívají tudíž ke zvyšování hluku v místnosti. Naproti tomu však obvykle kladou mnohem vyšší nároky na instalaci a bývají při započtení její ceny dražší.
 • Jsou-li místa, kam za rozumných finančních nákladů Split systém nebo Multi Split systém nainstalovat nelze, je třeba volit jako nouzové řešení instalaci mobilních nebo okenních klimatizačních jednotek, případně je nutno použít klimatizační zařízení pracující na zcela jiném principu (VRV systém, vodní rozvod chladu s fancoily, VZT rozvod s indukčními jednotkami apod.), což však představuje daleko vyšší finanční náročnost a není předmětem této statě.

Při výběru klimatizačního zařízení Vám rádi a bezplatně poskytneme svou pomoc, nebojte se proto s námi spojit za účelem konzultace.

Zkuste také formulář pro stanovení chladícího výkonu

Vážený uživateli, tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Více informací o cookies