... let's make it cool

Malé serverovny

Návrh chlazení malých serveroven

Při klimatizaci serveroven tohoto typu je hlavním úkolem klimatizačního zařízení odvést tepelnou zátěž vyzářenou IT technologií a je třeba dbát i na teplo pronikající do serverovny z okolí (např. osluněním okny, prostupem stěnami a stropem). Dalším požadavkem může být udržení předepsané vlhkosti v prostoru tak, aby se předešlo problémům způsobeným statickou elektřinou. Jakou použít klimatizaci? Přesnou nebo komfortní? Poznámka: komfortní klimatizace jsou „obyčejné“ klimatizační jednotky určené hlavně pro chlazení kanceláří, obytných místností atd.

Reliable-operation-365-days-a-year

Přesné klimatizační jednotky jsou navrženy tak, aby byl maximální poměr citelného chladícího výkonu (ten, který opravdu snižuje teplotu) k chladícímu výkonu celkovému (který zahrnuje i latentní chladící výkon – tedy veskrze nežádoucí kondenzaci vodní páry, odvlhčování). Přesné klimatizační jednotky mají při chlazení IT technologií větší účinnost, neboť pracují s menším rozdílem teplot nasávaného a vyfukovaného vzduchu a omezují na minimum nežádoucí odvlhčování.

Optimum-air-disrtibution

Správně navržené přesné klimatizační jednotky jsou schopny udržet teplotu v místnosti s přesností +/- 1 °C, což je pro technologii daleko příznivější, než větší kolísání teplot a vlhkosti způsobené komfortní klimatizací.

Precise-temperature-control

Přesné klimatizační jednotky pracují se zhruba trojnásobným průtokem vzduchu na srovnatelný chladící výkon oproti jednotkám komfortním. Dokážou tedy daleko lépe zajistit optimální provětrání prostoru a zabrání vzniku tzv. hotspotů, které mohou být příčinou lokálního přehřívání IT technologie.

Precise-humidity-control

Přesné klimatizační jednotky umožňují udržení stálé relativní vlhkosti vzduchu s přesností cca +/- 5 %. V případě potřeby je možno doplnit i zvlhčovač. Komfortní klimatizační jednotky oproti tomu snižují relativní vlhkost vzduchu, což může vést k poruchám IT technologie zejména v zimním období způsobeným statickou elektřinou.

Reliable-operation-365-days-a-year

Nejdůležitějším faktorem pro chlazení serveroven je spolehlivost zařízení. Mějte na paměti, že přesné klimatizační jednotky jsou navrženy pro nepřetržitý provoz 24 h x 365 dní v roce. Mohou pracovat v režimu chlazení i při venkovních teplotách – 15 až – 20 °C.

Oproti tomu u komfortních klimatizačních jednotek není naprostá spolehlivost nezbytná a tudíž nebyla hlavním kriteriem pro konstruktéra. Ten se řídil spíš náklady na výrobu, požadavkem na nízkou hlučnost a designem. Určitě nepředpokládal, že jednotky budou chladit i při venkovních teplotách hluboko pod bodem mrazu. Jsou navrženy pro sezónní provoz po několik hodin denně, a tak je dimenzována i jejich životnost.

Jaké požadavky má klimatizační zařízení splňovat?

  • Chladící výkon klimatizačního zařízení musí odpovídat celkové tepelné zátěži serverovny.
  • Operační rozsah venkovních teplot musí umožnit celoroční provoz v režimu chlazení tj. minimálně – 15 °C až + 40 °C.
  • Musí být zvolen správný typ jednotky s ohledem na cirkulaci vzduchu v serverovně, rozhodující je i její umístění.
  • Instalační možnosti zařízení – např. maximální délky potrubí a převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou (kondenzátorem) a hlukové parametry musí splňovat podmínky konkrétní instalace.
  • Výhodou je možnost dálkového dohledu, minimálně je nutná signalizace poruchy klimatizace nebo teplotního alarmu beznapěťovým kontaktem.

Jak určit chladící výkon?

  • Chladící výkon zařízení (citelný netto) musí s rezervou cca 20 % pokrýt celou tepelnou zátěž serverovny.
  • Celková tepelná zátěž je součtem vnitřní tepelné zátěže (teplo vysálané z IT technologie) a vnějších tepelných zisků.
  • Vnitřní tepelná zátěž zhruba odpovídá součtu elektrických příkonů IT technologie (elektrický příkon se nakonec promění v teplo) a elektrických příkonů ostatních současně zapnutých spotřebičů (např. osvětlení). Ostatní zdroje tepla (např. topení) je nejlépe eliminovat.
  • Vnější tepelné zisky závisí na tepelných vlastnostech budovy, velikosti, orientací a zastínění oken, umístěním serverovny v budově a dalšími faktory.
  • Dimenzování chladícího výkonu zařízení provedeme, na základě vašich informací o vnitřní tepelné zátěži a údajů o budově a umístění serverovny v ní, v rámci nabídky bezplatně.
Vážený uživateli, tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Více informací o cookies