... let's make it cool

Reference

Vybrané realizované projekty

Datové Centrum O2 Praha Chodov

Chlazení datových sálů a rozvoden  řešeno 78 přesnými klimatizačními jednotkami systému Stulz GE s nepřímým freecoolingem (volným chlazením), instalovaný chladící výkon 3,9 MW. Vyhodnoceno jako datové centrum s nejlepší energetickou účinností (PUE) v rámci Telefonica O2, oceněno Ministrerstvem životního prostředí ČR jako stavba s ekologickým přínosem.

Datové centrum ČD Telematika

Chlazení datového centra systémem STULZ dynamic freecooling s využitím klimatizačních jednotek STULZ GE. Jedná se o energeticky nejúčinnější systém nepřímého freecoolingu. Celkový instalovaný chladící výkon 900 kW.

Datové centrum Nagano

Chlazení datového centra duálními klimatizačními jednotkami STULZ umožňujícími provoz jak s centrálním zdrojem chladu (chiller s freecoolingem), tak autonomním kompresorovým chlazením s odvodem tepla přes vzduchem chlazený kondenzátor. Instalovaný chladící výkon 3,4 MW.

Úřad vlády České republiky

Rekonstrukce vzduchotechniky a klimatizace v hlavním jednacím sále a přilehlých reprezentativních prostorách Úřadu vlády ČR. Kompletní dodávka a instalace nových VZT jednotek, 80kW vnitřního zdroje chladu STULZ s odděleným kondenzátorem, nových FCU jednotek, regulačního systému a zejména unikátního systému distribuce vzduchu v hlavním sále soustavami stavitelných dýz v historickém designu.

Státní tiskárna cenin – rekonstrukce zdrojů chladu na lokalitě Růžová

Dodávka a montáž dvou zdrojů chladu FELZER s oddělenými kondenzátory včetně ekologické likvidace původních zařízení, výměny hydraulických rozvodů strojovny VZT, stavebních prací, elektro instalace, úprav ocelových konstrukcí a kompletní výměny MaR. Celkový chladicí výkon obou zdrojů chladu je 800 kW.

Fyzikální ústav AVČR

Laboratoř elektronové nanolitografie – komplexní řešení vestavby čistých prostor do stávajícího objektu,  celkem 190 m2, validace na třídu čistoty 100, laminární proudění, tolerance teploty +/-0,5 °C, tolerance relativní vlhkosti +/- 5 %.

Datové centrum ČNB

Kompletní dodávka infrastruktury datového centra včetně stavební části a rozvaděčů Rack. Pro chlazení jsou použity dvě klimatizační jednotky s nepřímým freecoolingem vzduch/vzduch řešeným tepelnými trubicemi. Instalovaný chladící výkon 150 kW,

Ústav experimentální botaniky AVČR

Přesná klimatizace místností konfokálních mikroskopů, čistý prostor s tolerancí teploty +/- 1 °C a relativní vlhkosti +/-5 %.

Řízení letového provozu

Chlazení zabezpečovacích technologií v lokalitách Ostrava–Mošnov, Brno–Slatina, Praha–Ruzyně, Karlovy Vary.

NVision Votice

VZT a přesná klimatizace 1600 m2 výrobních prostor pro mikroelektroniku. Řešeno jako čisté prostory s validací na třídu 100 000. Instalováno 300 kW ch. v. s možností  energetických úspor volným chlazením systémem STULZ GE a ultrazvukovým zvlhčováním.

Jaderná elektrárna Dukovany

Dodávka a montáž 19 ks přesných klimatizačních jednotek STULZ s celkovým chladícím výkonem 500 kW pro zajištění chlazení datového centra, technologických a operačních místností 4 bloků Jaderné elektrárny Dukovany.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Chlazení administrativní budovy ministerstva v objektu Na Františku sedmi VRV systémy LG Electronics o celkovém chladícím výkonu 276 kW s vnitřními jednotkami v nástěnném a podstropním provedení pro 84 kanceláří. Dále dodávka a montáž  vzduchotechniky a komfortní klimatizace pro chlazení zasedacího sálu, serverovny, kantýny a rozvodny STA.

Datové centrum CeColo v Praze

Dodávka High-end chileru STULZ ESO 6002 ASF-X s freecoolingem  a v tichém provedení  pro posílení zdroje chladu datového centra CeColo v Praze.  Max chladící výkon až 650 kW, optimalizováno na vysokou energetickou účinnost  EER a účinnost freecoolingu.  Jeden z energeticky nejúspornějších chillerů instalovaných v ČR.

Kapsch CarrierCom s.r.o.

Kapsch CarrierCom s.r.o. – chlazení  základnových stanic  s technologiemi GSM-R pro železniční  koridory společnosti  České dráhy a.s. cca 180 ks kompaktními klimatizacemi STULZ Cosmotec  o chladícím výkonu 4,1kW .

Datové centrum Master Internet Praha

Chlazení datového centra klimatizačními jednotkami STULZ GE – systémem s nepřímým freecoolingem. Celkový instalovaný chladící výkon 500 kW.

Raiffeisen stavební spořitelna

Serverovny v objektu GŘ, mezirackové klimatizační jednotky STULZ, instalovaný chladící výkon 150 kW.

Fyzikální ústav AV ČR

Rekonstrukce zdroje chladu pro laboratorní technologie. 2x přesný chiller STULZ CSI 661 GE ve vnitřním provedení  s freecoolingem, včetně drycooleru a strojovny rozvodu chlazené vody do objektu. Instalovaný chladící výkon 135 kW.

Ústřední telekomunikační budova Praha

Výměna zdroje chladu, chiller STULZ o chladícím výkonu 770 kW.

Lokality CETIN

Lokality infrastruktury CETIN/O2  Praha, Brno, Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Písek, Příbram, Rokycany – celkem instalováno cca 150 ks přesných klimatizačních jednotek STULZ o souhrnném chladícím výkonu cca 5 MW.

Datové centrum O2 TKB Hradec Králové

Chlazení datových sálů 32 klimatizačními jednotkami STULZ GE s nepřímým freecoolingem, Celkový instalovaný chladící výkon 1,6 MW.

Budova City Point Praha 4 – Pankrác

Posílení zdroje chladu o 180 kW, pro úsporu elektrické energie a snížení provozních nákladů je chiller ve verzi s volným chlazením  (freecoolingem).

Datové centrum CeColo Praha

Dodávka přesných klimatizačních jednotek STULZ pro 3 datové sály. Instalovaný chladící výkon 2 MW. Optimalizováno na energetickou účinnost a nízké provozní náklady.

EATON Elektrotechnika s.r.o.

Chlazení hlavní administrativní budovy a její nástavby dvěma VRV systémy LG Electronics o celkovém chladícím výkonu  2x 44,8kW (30 vnitřních jednotek) včetně zajištění následné pravidelné údržby, záručního a pozáručního servisu.

TELEHOUSE – servisní středisko operátorů

Dodávka High-end chileru STULZ CSO 2802 ASF s freecoolingem, který slouží jako zdroj chladu pro osm jednotek přesné klimatizace umístěných ve dvou telefonních ústřednách.  Max chladící výkon 298,7 kW, optimalizováno na vysokou energetickou účinnost  EER a účinnost freecoolingu.  Jeden z energeticky nejúspornějších chillerů se scroll kompresory instalovaných v ČR.

Vážený uživateli, tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Více informací o cookies